Velkommen hos AGR Consult

IT-udvikling bliver ofte kædet sammen med effektivisering i større virksomheder. Men også mindre virksomheder kan benytte IT til effektivisering gennem tidsbesparelser, bedre rentabilitet og øget salg.

Det er her vigtigt at have for øje, at “effektivisering” ikke nødvendigvis betyder “nedskæringer” el.lign. På grafen her til højre ses en illustration af de forskellige former for effektivisering, der findes, hvor bedre effektivitet er defineret som et bedre forhold mellem det, man putter ind i en proces i forhold til det, der kommer ud af processen.

 

Automatisering af arbejdsgange

Mange virksomheder bruger meget tid på at udføre de samme ting igen og igen. Mange arbejdsopgaver kan automatiseres og dermed effektiviseres så medarbejderne kan fokusere deres evner på opgaver, der ikke nødvendigvis kan automatiseres.

Et meget benyttet værktøj i mange virksomheder er Microsoft Office og i særdeleshed regnearket Microsoft Excel fra Office-pakken. Opgaver, der udføres i Excel, kan i mange tilfælde automatiseres med såkaldte makroer. Makroer kan være simple “optagelser” af tastetryk men det kan også være mere avancerede makroer skrevet i programmeringssproget Visual Basic for Applications eller bare VBA i daglig tale.

AGR Consult kan hjælpe med effektivisering af dine opgaver i Excel (og andre dele af Microsoft Office, f.eks. Word og Powerpoint). Det kan f.eks. omfatte hentning af data fra en webside eller anden ekstern kilde, validering af data, automatiske udregninger m.m.m. Kontakt AGR Consult så vi sammen kan se på, hvordan nogle af din virksomheds arbejdsgange kan effektiviseres.

 

IT dokumentation

Der kan spares meget tid ved at have en fornuftig dokumentation af IT installationen i virksomheden. Ved IT fejl bruges det ofte meget tid på at finde oplysninger om IT installationen, som letter fejlfindingen, og derved fordyres udbedringen af IT fejl unødigt.

IT dokumentation hjælper også med at få overblik over installerede programmer og tilhørende licenser, så man ikke risikerer at bruge en programpakke uden licens.

Næstefter det at få lavet den grundlæggende IT dokumentation, er det vigtigste at holde IT dokumentationen opdateret – der er kun en ting, der er værre end ikke at have den nødvendige information om IT installationen og det er at have forkert information, som man tror er rigtig…

 

Gratis Wi-Fi til dine kunder

Virksomheder, der tilbyder gratis Wi-Fi til deres kunder, oplever øget kundetilfredshed.

Et nyt studie viser, at omkring 90% af mindre virksomheder mener, at gratis Wi-Fi er bedre til at få en kunde til at føle sig velkommen end drikkevarer og “lidt sødt”. 55% oplever øget salg mens omkring 80% siger, at kundetilfredsheden i ventetiden øges med gratis Wi-Fi.

AGR Consult tilbyder at etablere Wi-Fi til dine kunder og forretningsforbindelser, så de gratis kan benytte internettet i og omkring dine bygninger – og det uden at sikkerheden i dit eget netværk sættes over styr. Hvis dine kunder skal se en skærm som den til højre med dit firmanavn på deres mobile enheder, så kontakt AGR Consult så vi sammen kan se på mulighederne.

 

IT strategi og analyse

En virksomheds IT strategi er måske ikke noget der bliver skænket mange tanker i en mindre virksomhed, når en hektisk hverdag er fyldt med andre udfordringer relateret til virksomhedens kerneområder. Men en fornuftig IT strategi kan forebygge mange problemer i fremtiden samt forøge effektiviteten i virksomheden.

AGR Consult tilbyder rådgivning omkring en mindre virksomheds IT strategi, der f.eks. tager højde for eventuel ekspansion samt medarbejdernes behov for at kunne arbejde “i marken”. Er du i tvivl om, hvad emner som cloud, Office 365, backup og informationssikkerhed betyder for din virksomhed, så kontakt AGR Consult så vi sammen kan finde en god fremadrettet løsning.

AGR Consult tilbyder også at foretage en analyse af en virksomheds IT, der kan afdække potentielle problemer i f.eks. informationssikkerhed, licenser, computerkonfiguration, netværkshastighed o.lign. med henblik på prioritering, afklaring og udbedring af disse potentielle problemer.

 

Gå-hjem-møder og kurser

AGR Consult tilbyder gå-hjem-møder og kurser indenfor emner, der vedrører vores alles brug af IT i hverdagen. Når medarbejdere opnår øget viden om disse emner kan de bedre udnytte IT i hverdagen og dermed udføre IT-relateret arbejde mere effektivt. Emnet kan f.eks. være et af nedenstående, men hvis du har specielle ønsker kan disse sikkert opfyldes:

  • Sikkerhed på internettet
   Om at være i stand til at minimere risikoen for at blive offer for svindel og andre farer fra internettet
  • Hvad er problemet med facebook? Og Google?
   Om forretningsmodellen for facebook (og Google) og hvorfor vi som forbrugere bør vide en del om dette
  • Hvorfor bliver den næste Windows måske gratis?
   Om den skiftende forretningsmodel for Windows, hvor Microsoft prøver at “lave en Apple”

Disse er tænkt til at vare 1-2 timer og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål og dele egne erfaringer. Et sådant gå-hjem-møde eller kursus er nominelt beregnet til op til 12 deltagere, men kan afholdes for et større antal personer, hvis der er faciliteter til dette. Kontakt AGR Consult for at høre mere.