Velkommen hos AGR Consult

Når du køber ydelser hos – eller på anden måde interagerer med – AGR Consult, er dine rettigheder omkring dine persondata defineret i følgende persondatapolitik, der senest er revideret 4. november 2018.

HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER I AGR CONSULT

Her beskrives håndtering af personoplysninger i virksomheden AGR Consult. Dokumentet er senest opdateret 4. november 2018.

DATAANSVARLIG

AGR Consult er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

AGR Consult
Torvegade 25
6330 Padborg
Telefon 25 46 00 55
E-mail agr@agr-consult.com
CVR 34 36 00 30

VI BEHANDLER FØLGENDE PERSONDATA

Når du handler hos os behandles følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-mail
 • Delvis betalingskort (ved online betaling)

Der indsamles ingen følsomme personoplysninger, når du handler hos os.

Disse personoplysninger behandles for at vi kan levere vores produkter til dig.

Disse personoplysninger deles ikke med andre virksomheder, men opbevares i vores IT-systemer. Disse IT-systemer opbevarer data i distribuerede databaser, der alle befinder sig i sikre lande.

Personoplysningerne opbevares i en periode, så vi overholder gældende lovgivning om opbevaring af faktureringsinformation o.lign., hvorefter de slettes.

Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies, der får hjemmesiden til at virke teknisk korrekt.

Når du køber bestemte ydelser hos os behandles i nogle tilfælde følgende personoplysninger:

 • Brugernavne og adgangskoder

Der indsamles ingen følsomme personoplysninger, når du opretter et IT-testamente hos os.

Dine personoplysninger behandles for at vi kan opfylde vores forpligtelser til dig som kunde.

Dine personoplysninger deles ikke med andre virksomheder, men opbevares i vores IT-systemer. Disse IT-systemer opbevarer data i distribuerede databaser, der alle befinder sig i sikre lande.

Personoplysningerne opbevares 5 år efter sidste transaktion med dig som kunde, hvorefter de slettes.

Når du søger et job hos os behandles følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-mail
 • Ansøgning og CV som du vælger at sende til os. Vi beder dig om at undlade at inkludere følsomme personoplysninger i sådanne fremsendte dokumenter.

Der indsamles ingen følsomme personoplysninger, når du søger job hos os, medmindre du selv – imod vores opfordring – vælger at inkludere sådanne følsomme personoplysninger i det materiale, du fremsender til os.

Dine personoplysninger behandles for at vi kan vurdere din ansøgning om et job hos os.

Dine personoplysninger deles ikke med andre virksomheder, men opbevares i vores IT-systemer. Disse IT-systemer opbevarer data i distribuerede databaser, der alle befinder sig i sikre lande.

Personoplysningerne opbevares 6 måneder efter ansøgningens modtagelse, hvorefter de slettes.

DINE RETTIGHEDER

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

SIKKERHED

Vi tager sikkerheden omkring persondata alvorligt. Personoplysninger sikres på følgende måde:

 • Administrative systemer
  Fakturering foretages i et online system, der er sikret med brugernavn og adgangskode.
 • Opbevaring på fjernservere (til backup og deling mellem computere)
  Alle datafiler kopieres løbende til fjernservere, der er sikret med brugernavn og adgangskode. Adgangskoder til disse systemer ændres mindst hver 3. måned.
 • Backupmedie
  Der tages jævnligt backup af datafiler til fysisk medie. Backupmediet opbevares på en adresse udenfor kontoret i værdiskab/bankboks.
 • Computere
  Computere, der benyttes til opbevaring af personoplysninger, er krypterede, så indholdet på computerne kun kan læses med den rette adgangskode, der ændres mindst hver 3. måned.

KLAGEINSTANS

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger om mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.


Denne persondatapolitik kan hentes som PDF-fil her.