Velkommen hos AGR Consult

AGR Consults prispolitik

No Cure No Pay

AGR Consult arbejder generelt med en “No Cure No Pay”-prispolitik, dvs. at du som udgangspunkt kun skal betale, hvis AGR Consult har løst opgaven. Der vil dog altid være undtagelser fra en sådan prispolitik så spørg på forhånd, så vi har rene linier.

 

Faste priser

Priserne hos AGR Consult er baseret på faste priser og timepriser afhængigt af opgaven. Ved en fast pris forstås en pris, som du betaler uanset AGR Consults tidsforbrug og resourceforbrug i øvrigt i forbindelse med løsning af opgaven. Ved opgaver på timepris faktureres per påbegyndte halve time. Der kan i nogle tilfælde faktureres for omkostninger til transport, der dækker brug af bil samt køretid.

AGR Consults normale timepriser oplyses ved forespørgsel.

 

Fakturering

Opgaver faktureres ved afslutning, dog vil der ved større opgaver kunne benyttes del-fakturering. I enkelte tilfælde kan AGR Consult kræve forudbetaling, før en opgave påbegyndes.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto kontant fra fakturadato ved overførsel til vor Nykredit bankkonto 8113-0006074792 eller ved betaling med MobilePay til 83737; Der beregnes 2% rente per påbegyndt måned herefter. Ved køb af hardware overgår ejerskab af produkterne først til køber ved fuld betaling til AGR Consult.

Dette giver dig mulighed for at sikre, at det arbejde, AGR Consult har udført, er som forventet, inden du betaler. Det betyder desuden, at du ikke behøver at have kontanter klar, når en opgave er udført.

 

Tilbud på reparation

Tilbudsgivning er som udgangspunkt gratis, men der kan i nogle tilfælde blive faktureret for at give tilbud på en reparation, hvis du vælger ikke at få udført reparationen. Dette skyldes, at udstyr i mange tilfælde skal skilles ad for at man kan give tilbud på reparation og dette er en stor del af tidsforbruget ved mange reparationer. I nogle tilfælde skal udstyret sendes til et mere specialiseret værksted for tilbudsgivning, hvilket heller ikke er gratis. Spørg før du afleverer det defekte udstyr, hvis du er i tvivl.